Instrumenty finansowe nowa forma dofinansowania dla MŚP

Obecnie w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie istotnie zwiększona ilość środków pochodzących  z instrumentów finansowych, „odnawialnych”. Więcej  preferencyjnych form dofinansowania w formie pożyczki unijnej, kredytu czy poręczenia dla przedsiębiorców będzie udzielana także po roku 2020.

W ramach działań RPO WD związanych z osią priorytetową 1–Przedsiębiorstwa i innowacje  oraz osią priorytetową 3-Gospodarka niskoemisyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały przygotowane nowe rozwiązania finansowe, mające na celu wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców:  start-upów,  a także podmiotów istniejących poniżej poniżej 2 lat.

Z instrumentów finansowych będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca z sektora MŚP. Preferowane będą jednak działalności, które dotyczą zwiększenia innowacyjności produktów i procesów oraz projekty przyczyniające się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Poszczególne instrumenty finansowe jak pożyczki, mikropożyczki, poręczenia i reporęczenia, są realizowane  przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” oraz przez wybranych do pomocy instytucji finansowych pełniących rolę pośredników finansowych.

Pełna oferta dotycząca instrumentów finansowych dostępna na stronie

https://rpo.bgk.pl/rpo/inwestycje-innowacje-energetyka/

Źródło:http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/825-instrumenty-finansowe-nowa-forma-dofinansowania-dla-msp.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *