Aktualne nabory

Poniżej zamieszczamy opis poszczególnych działań w ramach Programów Operacyjnych wraz z informacją o konkursach oraz oceną szans pozyskania dotacji.

Konkurs z działania 3.3.3 B dla obszaru ZIT-AJ

W dniu 29 lipca 2016r. Instytucja Zarządzająca ogłosiła konkurs dla Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ. Nabór w trybie konkursowym dla beneficjentów realizujących

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs z działania 3.3.3 B dla obszaru ZIT-AJ

Konkurs z działania 3.3.3 B dla obszaru ZIT-AJ

W dniu 29 lipca 2016r. Instytucja Zarządzająca ogłosiła konkurs dla Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ. Nabór w trybie konkursowym dla beneficjentów realizujących projekty w całości na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej, określonej w Strategii ZIT AJ. W skład Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ wchodzą Miasta i Gminy: Miasto Jelenia […]

Konkurs z działania 3.3.2 B dla obszaru ZIT WrOF

Konkurs z działania 3.3.2 B dla obszaru ZIT WrOF

W dniu 29 lipca 2016r. Instytucja Zarządzająca ogłosiła konkurs dla Poddziałania 3.3.2 B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF. Nabór w trybie konkursowym dla beneficjentów realizujących projekty w całości na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF. W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF  […]

KONKURS 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw z Dolnego Śląska

KONKURS 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw z Dolnego Śląska

Wsparcie będzie obejmowało działania mające na celu stworzeniu strategii eksportowej, która docelowo ma pomóc Beneficjentowi w rozwoju działalności eksportowej. Wnioskodawcami mogą być: – przedsiębiorstwa z sektora MŚP – Lokalne Grupy Działania – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; instytucje otoczenia biznesu TERMINY NABORU:  – od 28.11.2016: 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji […]

Konkurs z Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie MŚP- lubuskie

Konkurs z Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie MŚP- lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT  Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca 2016 i potrwa do 30 grudnia 2016r. Kto […]

Konkurs z Działania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Konkurs z Działania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Już 22 czerwca 2016r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2010 z Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Planowany termin naboru wniosków: 22.06. – 21.07.2016r. Dla kogo? Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej (przepisy kodeksu spółek handlowych), które […]

UWAGA! Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO ŚL 2014-2020

UWAGA! Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO ŚL 2014-2020

W dniu 30 czerwca 2016r. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Planowany termin naboru wniosków: 30 czerwca 2016 – 10.08.2016  Dla kogo?  Konkurs skierowany jest do: przedsiębiorstwa spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw i jednostek […]

Konkurs z Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej na Śląsku

Konkurs z Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej na Śląsku

W lipcu 2016r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 z Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. Planowany termin naboru wniosków: lipiec – sierpień 2016r. Dla kogo? Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj.śląskiego. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach […]

Konkurs z Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Konkurs z Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów Termin naboru wniosków: od 6 czerwca 2016 do 30 stycznia 2017 Alokacja […]

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77