Aktualności

Wszystkie aktualne informacje o konkursach unijnych ogłaszanych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy na temat bieżących możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej: czy to w formie bezzwrotnych dotacji unijnych, niskooprocentowanych pożyczek, czy też w opcji mieszanej zawierającej zarówno dotację, jak i pożyczkę.

Zapraszamy do lektury

STWÓRZ LUB ROZWIŃ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W RAMACH KONKURSU 1.2.1 B – TWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Termin naboru:29.05.2017 do 27.07.2017 r. Kto może skorzystać: Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te

  STWÓRZ LUB ROZWIŃ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W RAMACH KONKURSU 1.2.1 B – TWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

  Termin naboru:29.05.2017 do 27.07.2017 r. Kto może skorzystać: Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te

   NEWSLETTER

   Kontakt

   ul. Ostródzka 38
   54-116 Wrocław
   tel. (71) 354 07 93

   Partner merytoryczny