Aktualności

Wszystkie aktualne informacje o konkursach unijnych ogłaszanych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy na temat bieżących możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej: czy to w formie bezzwrotnych dotacji unijnych, niskooprocentowanych pożyczek, czy też w opcji mieszanej zawierającej zarówno dotację, jak i pożyczkę.

Instrumenty finansowe nowa forma dofinansowania dla MŚP

Obecnie w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie istotnie zwiększona ilość środków pochodzących  z instrumentów finansowych, „odnawialnych”. Więcej  preferencyjnych form dofinansowania w formie pożyczki unijnej, kredytu czy poręczenia dla przedsiębiorców będzie udzielana także po roku

CZYTAJ WIĘCEJ
Instrumenty finansowe nowa forma dofinansowania dla MŚP

Instrumenty finansowe nowa forma dofinansowania dla MŚP

Obecnie w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie istotnie zwiększona ilość środków pochodzących  z instrumentów finansowych, „odnawialnych”. Więcej  preferencyjnych form dofinansowania w formie pożyczki unijnej, kredytu czy poręczenia dla przedsiębiorców będzie udzielana także po roku 2020. W ramach działań RPO WD związanych z osią priorytetową 1–Przedsiębiorstwa i innowacje  oraz osią priorytetową 3-Gospodarka niskoemisyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały przygotowane nowe rozwiązania finansowe, mające […]

STWÓRZ LUB ROZWIŃ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W RAMACH KONKURSU  1.2.1 B – TWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

STWÓRZ LUB ROZWIŃ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W RAMACH KONKURSU 1.2.1 B – TWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Termin naboru:29.05.2017 do 27.07.2017 r. Kto może skorzystać: Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. Jakie zadania są finansowane: Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: laboratoriów specjalistycznych […]

ROZPOCZNIJ LUB ROZWIŃ DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ – RUSZYŁ NABÓR 1.2.1 A – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ LUB ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R – KONKURS HORYZONTALNY

ROZPOCZNIJ LUB ROZWIŃ DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ – RUSZYŁ NABÓR 1.2.1 A – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ LUB ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R – KONKURS HORYZONTALNY

Termin naboru:29.05.2017 do 27.07.2017 r. Kto może skorzystać: Przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. Jakie zadania są finansowane: Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na: a) […]

Wkrótce rusza nabór 3.2.1. POIR Badania na rynek w zakresie elektromobilności

Wkrótce rusza nabór 3.2.1. POIR Badania na rynek w zakresie elektromobilności

Termin naboru: 13.03.2017 do 26.04.2017 Kto może skorzystać: Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy Jakie zadania są finansowane: Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Dofinansowanie może być przyznane […]

Dotacje na rozwój eksportu dla dolnośląskich przedsiębiorstw.

Dotacje na rozwój eksportu dla dolnośląskich przedsiębiorstw.

Od dnia 30.01 do 28.02. 2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie projektów w konkursach : Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WroF   SCHEMAT 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie […]

Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorstw na B+R.

Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorstw na B+R.

Od 2.01.2017 r. do 02.03.2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie: Schemat 1.2.A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Schemat 1.2.B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw O dofinansowanie mogą się ubiegać: Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off; konsorcja przedsiębiorstw z […]

Nasze działania w ramach 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014-2020

Nasze działania w ramach 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014-2020

Miło Nam Państwa poinformować, że obecnie jesteśmy w trakcie realizacji usług przygotowywania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności z załącznikami) w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014-2020 dla kilkunastu wspólnot mieszkaniowych z terenu Dolnego Śląska, m.in. dla: ATENY Sp. z o.o. Wspólnoy Mieszkaniowej przy ul. Białogórskiej 7 z Bogatynii Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy […]

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77