Aktywizacja zawodowa ludzi młodych – konkurs w ramach PO WER

O podobnym konkursie, który został ogłoszony na Śląsku, pisaliśmy już kilka dni temu. Tym razem będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektu z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Choć konkurs ogłoszony został w ramach programu krajowego, to grupą docelową działań mają być osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

O dofinansowanie mogą starać się m.in. instytucje szkoleniowe, ale także (obok instytucji publicznych) agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego.

Środki przeznaczone zostaną na kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną młodych osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Nabór wniosków potrwa od 24 sierpnia do 24 września 2015 roku.

Szczegóły na stronie konkursowej

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *