Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – RPO Podlaskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs mający na celu zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia.

Konkurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Beneficjentami środków mogą zostać wszystkie podmioty poza osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub oświatowej.

Dofinansowanie otrzymają projekty aktywizujące obejmujące:

  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • staże, praktyki zawodowe.

Nabór wniosków konkursowych potrwa od 31 sierpnia do 11 września 2015.

Dofinansowanie projektu sięgać może 95%. Łączna pula środków przeznaczona na sfinansowanie wszystkich projektów to 12 mln zł.

Więcej na stronie konkursowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *