Bez kategorii

Nasze działania w ramach 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014-2020

Nasze działania w ramach 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014-2020

Miło Nam Państwa poinformować, że obecnie jesteśmy w trakcie realizacji usług przygotowywania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności z załącznikami) w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014-2020 dla kilkunastu wspólnot mieszkaniowych z terenu Dolnego Śląska, m.in. dla: ATENY Sp. z o.o. Wspólnoy Mieszkaniowej przy ul. Białogórskiej 7 z Bogatynii Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy […]

„Jak pozyskać unijne środki na firmowe inwestycje?” Szkolenie stacjonarne we Wrocławiu – odbierz voucher wartości 245 zł

„Jak pozyskać unijne środki na firmowe inwestycje?” Szkolenie stacjonarne we Wrocławiu – odbierz voucher wartości 245 zł

Chcesz dowiedzieć się jak pozyskać tanie pieniądze na środki trwałe i oprogramowanie dla Twojej firmy? Zapraszamy Państwa na szkolenie połączone z konsultacjami dla firm. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z Inicjatywą Jeremie. Dowiedzą się Państwo m.in. w jaki sposób sfinansować zakup środków trwałych i firmowego oprogramowania oraz jak przygotować się do pozyskania unijnych środków. Do dyspozycji uczestników […]

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła 27,41 miliarda euro, czyli najwięcej spośród wszystkich programów operacyjnych. Dla porównania 16 programów regionalnych dysponuje łącznie kwotą 31 mld euro. Ze środków POIiŚ skorzystają podmioty publiczne oraz firmy, niestety głównie te duże. Nie oznacza to jednak, że firmy sektora MŚP nie otrzymają szansy pozyskania dotacji. Na co zostaną przeznaczone […]

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program jest wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego planowana wartość to 8,61 mld euro. Inteligentny Rozwój jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który był realizowany w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. – Głównym zadaniem programu jest wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw oraz wspólnych przedsięwzięć biznesu i nauki prowadzonych na zasadzie „od pomysłu do rynku”. Oznacza to, że […]

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój

Program dysponuje budżetem prawie 5 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostaną przeznaczone na wsparcie zatrudnienia, walkę z ubóstwem, ochronę zdrowia i edukację. Głównymi grupami, które otrzymają pomoc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój są: osoby młode, niepełnosprawne,  więźniowie, a także pracownicy i pracodawcy. Beneficjentami programu mogą zostać podmioty publiczne (np. Urzędy Pracy, Hufce […]

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Na Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 przeznaczone zostało ok. 2,2 mld euro. Celem głównym programu jest: „Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.” Umowa Partnerstwa określa 3 główne fundamenty, które będą wspierane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: 1. Szeroki dostęp do szybkiego Internetu. 2. Efektywne i przyjazne e-usługi publiczne. 3. Stale rosnący poziom kompetencji […]

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program jest uzupełnieniem pomocy pochodzącej z programów regionalnych i krajowych. Dzięki niemu makroregion Polski Wschodniej ma zanotować znaczny wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności. Zgodnie z Umową Partnerstwa  na wsparcie mikroregionu Polski Wschodniej przeznaczonezostało 2,117 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jakie województwa obejmuje Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020? Program dotyczy pięciu województw, które zanotowały niski poziom rozwoju […]

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Ostródzka 38
54-116 Wrocław
tel. (71) 354 07 93