Bony i granty dla przedsiębiorców

Dopóki nie zostaną ogłoszone konkursy z unijnych programów warto zwrócić uwagę na inne źródła finansowania działalności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie przewidywane terminy naboru wniosków w konkursach adresowanych do MŚP.

Wsparcie w ramach dużego bonu

Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły kupić od jednostek naukowych usługi dotyczące opracowania i wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu i projektu wzorniczego oraz nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji.

Dodatkowo w ramach bonu dofinansowane zostaną świadczenia w zakresie:

  • oceny potencjału firmy i jej otoczenia,
  • przygotowania planu rozwoju firmy w oparciu o nowe produkty lub technologie produkcji,
  • opracowania prognoz rynkowych związanych z nowym lub ulepszonym produktem,
  • opracowania strategii wprowadzenia nowego lub ulepszonego wyrobu na rynek.

Wsparciem w ramach bonu objętych może być maksymalnie 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych, a wartość pomocy nie może przekroczyć 50 000 zł dla jednego przedsiębiorcy.

Co ważne, firma, która korzystała wcześniej ze wsparcia w postaci bonu, może starać się o nie ponownie w tym rozdaniu. W ramach jednego naboru można jednak złożyć tylko jeden wniosek.

Wsparcie na uzyskanie grantu

Małe i średnie firmy realizujące projekty innowacyjne we współpracy międzynarodowej mogą starać się o uzyskanie refundacji kosztów przygotowania i złożenia wniosku. Przedsiębiorcy mogą pełnić w tych projektach rolę koordynatora lub partnera, ważne jest jednak, aby spełnione zostały wymogi międzynarodowego programu innowacyjnego.

Oznacza to, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia musi nastąpić kooperacja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub innymi przedsiębiorstwami (oraz organizacjami zrzeszającymi firmy) z co najmniej dwóch krajów. Celem takiej współpracy jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Grant może być przeznaczony na przygotowanie i złożenie jednego wniosku w ramach jednego konkursu. Warunkiem otrzymania refundacji jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Refundowanych może być nawet 100% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 35 000 zł dla partnera oraz 75 000 zł dla koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego. Wsparcie to stanowi pomoc de minimis.

Konkursy zostaną ogłoszone w marcu. Również w marcu uruchomiony zostanie fundusz pożyczkowy dla kobiet, o którym pisaliśmy już w serwisie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/index/index/1411

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *