Bony na innowacje dla małopolskich MŚP

Już za niecały miesiąc mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski będą mogli starać się o bony na innowacje. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło właśnie konkurs w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego.

MŚP będą mogły uzyskać środki na zakup usług:

  • badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • z zakresu wzornictwa,
  • ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Świadczeniodawcami powyższych usług mogą być jednostki naukowe z odpowiednią kategorią naukową, przedsiębiorstwa posiadające status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub notyfikowane laboratoria znajdujące się na liście Ministra Gospodarki, a także ośrodki innowacji.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w postaci małego bonu (do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych) lub dużego bonu (do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych). Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%.

Nabór potrwa od 23 listopada do 22 stycznia 2016.

Więcej informacji na stronie konkursowej.

Przypominamy, że o bony na innowacje MŚP z całej Polski mogą starać się także w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2. Nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez PARP trwa do 30 grudnia 2015 roku.

W tym przypadku bony mogą być przeznaczone na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usługi mogą być jedynie jednostki naukowe z przyznanymi specjalnymi kategoriami naukowymi, znajdujące się na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 80% dofinansowania, średnie do 70%. Wartość wydatków kwalifikowanych na jeden projekt musi wynosić od 60 tys. PLN do 400 tys. PLN.

Więcej na stronie PARP.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *