Bony na innowacje

W tym roku przedsiębiorcy mogli już skorzystać za pośrednictwem PARP ze wsparcia w ramach dużego bonu – na zakup od jednostek naukowych usług dotyczących opracowania i wdrożenia nowego produktu oraz ze wsparcia na uzyskanie grantu – na refundację kosztów przygotowania i złożenia wniosku w konkursie na innowacje.

Klika dni temu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs dla MŚP na pozyskanie bonu na innowacje. Konkurs ogłoszony został w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Podobnie jak poprzednio środki konkursowe mogą zostać przeznaczone na zakup usług polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Beneficjentami mogą być mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługodawcami mogą być jednostki naukowe z siedzibą w Polsce, posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania świadczeń określone w Ustawie o zasadach finansowania nauki.

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą liczyć na sfinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, w przypadku średnich przedsiębiorstw wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70%.

Łączna pula środków konkursowych wynosi blisko 4,5 mln zł dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim i ponad 41,5 mln zł dla pozostałych województw.

Nabór wniosków potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *