Co może przynieść BOCIAN?

Przedsiębiorcy chcący pozyskać środki na działalność związaną z ochroną środowiska nie muszą czekać na konkursy ogłaszane z Programu Infrastruktura i Środowisko. W trybie ciągłym trwają nabory na dofinansowanie tego typu działań ze środków krajowych, dostępnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do 30 grudnia 2015 trwa nabór wniosków z programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego mogą tu uzyskać pożyczkę unijną na działania związane z:

  • selektywnym zbieraniem i zapobieganiem powstawaniu odpadów,
  • instalacjami gospodarowania odpadami.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów mogą starać się o środki na modernizację stacji lub o dofinansowanie na zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. W tym drugim przypadku nabór trwa do końca marca 2015, a wsparcie jest udzielane w formie dotacji, w tym jako dopłaty ryczałtowe do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do 30 grudnia 2015 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego mogą także uzyskać pomoc w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi na remediację terenów zdegradowanych i rekultywację składowisk odpadów. W tym przypadku dofinansowanie dostępne jest w formie dotacji lub pożyczki.

W ramach Inwestycji energooszczędnych w MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych zaciągniętych w bankach współpracujących z NFOŚiG. Projekty finansowane w ramach tego programu mają przyczynić się do ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenia emisji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i inwestycje w obszarze efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Kolejnym programem, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na wspieranie produkcji energii z odnawialnych źródeł, jest BOCIAN. Projekty dofinansowane w ramach tego programu mają służyć ograniczeniu lub wyeliminowaniu emisji CO2. Nabór w ramach tego programu trwa do 29 grudnia 2015 lub do wyczerpania alokacji.

Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z pożyczek lub dotacji m.in. na wspieranie działalności monitoringu środowiska czy też zapobieganie i likwidację skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

Szczegółowe informacje na temat programów dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie tej dostępny jest także generator, za pomocą którego należy składać wnioski o dofinansowanie.
Harmonogram naboru wniosków znajduje się tutaj. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *