Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Wszyscy niecierpliwie czekają na ogłoszenie konkursów unijnych, tymczasem są obszary, w których można już dziś pozyskać środki z budżetu krajowego, bez konieczności stawania do konkursu. Mowa tu o programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, którego druga edycja trwa od listopada 2014 roku. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a jego beneficjentami są osoby chcące założyć firmę.

Program wystartował w grudniu 2013 roku jako projekt pilotażowy, który objął swoim zasięgiem województwo mazowieckie, świętokrzyskie oraz małopolskie. Wówczas jego beneficjentami byli wyłącznie absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych.

Pod koniec 2014 roku ruszyła kolejna edycja programu i, jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, nadal można wziąć w nim udział.

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II” umożliwia uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Z pomocy mogą skorzystać nadal absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz dodatkowo osoby bezrobotne z całej Polski. O wsparcie mogą się starać także osoby, które prowadziły działalność już wcześniej, jednak musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy od momentu wyrejestrowania poprzedniej firmy.

Obecnie maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi około 78 800 zł, a maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego wynosi około 23 600 zł.

Stopa oprocentowania to 0,44% w skali roku. Pożyczka może być zaciągnięta maksymalnie na 7 lat, przy czym dodatkowo możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 1 roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny pożyczkobiorcy lub poręczenie osoby fizycznej.

Środki można uzyskać za pośrednictwem instytucji zajmujących się ich alokacją w poszczególnych województwach. Aby otrzymać pożyczkę, należy złożyć u danego pośrednika wniosek, a decyzja kredytowa podjęta zostanie w ciągu 14 dni roboczych. Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Dodatkowo pożyczkobiorcy, którzy uzyskają pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą korzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych pomocnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Szczegóły programu oraz mapa pośredników dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków:

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *