Dodatkowe środki dla oddziałów przedszkolnych w lubelskich szkołach podstawowych

Ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej dla województwa lubelskiego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z UE?

O środki mogą ubiegać się szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne) z województwa lubelskiego, prowadzące oddziały przedszkolne.

Na co mogą zostać przeznaczone środki unijne?

Środki mogą zostać przeznaczone na modernizację i zakup niezbędnego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych.

Wartość dofinansowania

Pojedynczy oddział przedszkolny może ubiegać się maksymalnie o kwotę 87 270,05 zł.
Szkoła nie musi posiadać wkładu własnego, w ramach dotacji pokrywane jest 100% wnioskowanej kwoty.

Termin i miejsce składania wniosków

Dodatkowy nabór wniosków potrwa od 25 do 28 listopada 2014r. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *