Dofinansowanie modernizacji energetycznej w podmiotach leczniczych – konkursy na Śląsku

Podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego mogą starać się o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL.

Ogłoszone zostały właśnie dwa konkursy unijne:

  • w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT,
  • w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

W obu przypadkach wsparcie finansowe otrzymają projekty obejmujące:

  • modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
  • budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Termin naboru wniosków w obu konkursach jest taki sam – 27.07.2015 do 30.10.2015. Rozstrzygnięcie planowane jest na luty 2016.

Więcej szczegółów na stronach:

Poddziałanie 4.3.1

Poddziałanie 4.3.2

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *