Dofinansowanie na internacjonalizację wielkopolskich MŚP

Wielkopolscy przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na rynki zagraniczne mogą przystąpić do konkursu ogłoszonego właśnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest realizacja projektów obejmujących co najmniej dwa działania z listy wskazanej przez Instytucję Zarządzającą, przy czym co najmniej jedno z nich musi pochodzić z listy działań obowiązkowych. Poniżej prezentujemy zestawienie. 

Działania obowiązkowe:

  • doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
  • poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania),
  • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup),
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
  • wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:

  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
  • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy,
  • organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Beneficjentami środków mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 700 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 900 000 PLN.

Nabór wniosków potrwa od 22 września do 6 października 2015.

Szczegóły na stronie konkursowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *