Dotacje na badania i rozwój dla dolnośląskich przedsiębiorstw

Oprócz konkursu adresowanego do MŚP, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule, ogłoszone zostały również dwa inne konkursy, z których przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mogli otrzymać środki unijne na prace badawczo-rozwojowe.

Pierwszy z konkursów ogłoszony został w ramach Działania 1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny.

Środki konkursowe można pozyskać na:

  • prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych),
  • zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
O wsparcie mogą się starać:
  • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off),
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty,
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

Więcej na stronach konkursu horyzontalnego i konkursu ZIT WrOF.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *