Dotacje na badania i rozwój dla województwa lubuskiego

Do 28 listopada można składać wnioski w ramach konkursu dotacyjnego, Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Wartość nakładów na badania i rozwój w polsce rośnie z roku na rok, dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

W województwie lubuskim ogłoszony został konkurs, w ramach którego przedsiębiorcy, jednostki samorządów terytorialnych oraz instytucje otoczenia biznesu i szkoły wyższe, mogą ubiegać się o środki na inwestycje w B+R.

Wartość dofinansowania UE

Maksymalna kwota oraz procent refundacji uzależnione są od rodzaju projektu i beneficjenta.

Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie projektów do 400 tys. zł,
w których refundacja wyniesie 85% wydatków kwalifikowalnych.
Instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe mogą składać wnioski o dotacje do 20 mln zł z 99% refundacją.

Na co można przeznaczyć środki unijne?

Projekty muszą być związane z zakupem urządzeń do prac badawczo-rozwojowych, tworzeniem parków technologicznych i ich wyposażeniem lub prowadzeniem prac badawczych.

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski można składać do 28 listopada w Departamencie RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (ul. Bolesława Chrobrego 1-3, 65-043 Zielona Góra) oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich (ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *