Dotacje na rozwój eksportu dla dolnośląskich przedsiębiorstw.

Od dnia 30.01 do 28.02. 2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie projektów w konkursach :

 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WroF

 

SCHEMAT 1.4 B

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

 1. a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
 2. b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

 

 

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
 2. a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
 3. b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
 • dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
 • tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

 

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 • MŚP
 • LGD ( Lokalne Grupy Działania)

 

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów;

 • konkurs horyzontalny – ponad 23,5 mln zł
 • ZIT WroF – ponad 10,1 mln zł

 

 1. Zasady finansowania projektu
 • Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;
 • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

 

 1. Poziom dofinansowania projektów
 • Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

 

 1. Okres realizacji projektu
 2. a) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.
 3. b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 30 września 2018 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *