Dotacje na wakacjach

Wakacje już trwają, jednak nie oznacza to, że podczas upalnych dni kompletnie nic nie będzie się działo w świecie dotacji unijnych. W tym artykule informujemy o konkursach dla przedsiębiorców, które ogłoszone zostaną w lipcu i sierpniu.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi kilka konkursów.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje

Wsparcie przeznaczone będzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup realizowanych przez jednostkę naukową usług, które przyczynią się do rozwoju produktów (wyrobów i usług).

Ogłoszenie konkursu 31 lipca 2015, nabór będzie trwać od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015.

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub przez niego nabytych, które prowadzić będą do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług (głównie w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

Ogłoszenie konkursu 31 lipca 2015, nabór będzie trwać od 31 sierpnia do 30 września 2015.

PARP będzie także organizatorem konkursów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, adresowanych do przedsiębiorstw z województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Środki konkursowe przeznaczone zostaną na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Konkurs zostanie ogłoszony w lipcu, rozpoczęcie naboru planowane jest na sierpień 2015.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

W ramach konkursu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie na wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej).

Ogłoszenie konkursu planowane jest na lipiec/sierpień 2015, rozpoczęcie naboru w  I etapie konkursu rozpocznie się we wrześniu lub październiku 2015.

W czasie wakacyjnych miesięcy ogłaszane będą także konkursy w ramach regionalnych programów operacyjnych. Jednak te adresowane do przedsiębiorców planowane są najwcześniej na wrzesień.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *