Dotacje na wzornictwo – Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie konkurs dla MŚP z Polski Wschodniej w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję PO PW.

Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów usług doradczych świadczonych przez podmioty zewnętrzne związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Beneficjentami w konkursie mogą być wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 mln PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 PLN. Projekty mogą być dofinansowane do 85% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków potrwa od 20 października do 30 grudnia 2015 r.

Szczegóły na stronie PARP

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *