Dwa konkursy dla MŚP od poniedziałku

Przypominamy, że w najbliższy poniedziałek 31 sierpnia ruszają nabory wniosków w dwóch dużych konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oba są adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pierwszy z nich to Bony na innowacje (Poddziałanie 2.3.2. PO IR).  Bony mają służyć MŚP do zakupu od polskich jednostek naukowych usług polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców to 80% kosztów kwalifikowanych projektu, dla średnich firm – 70%. Łączna pula środków wynosi blisko 4,5 mln zł dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim i ponad 41,5 mln zł dla pozostałych województw.

Nabór wniosków potrwa do 30 grudnia 2015.

Wnioski składane w drugim konkursie mają dotyczyć projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub przez niego nabytych, które prowadzić będą do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług (głównie w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji). Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Konkurs ogłoszony został w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR Badania na rynek. Wartość dofinansowania projektu waha się od 450 tys. PLN do 20 mln PLN, w zależności od typu działań. Poziom dofinansowania jest także uzależniony od typu działań oraz wielkości przedsiębiorstwa i wynosić może od 35% do 50%.

Nabór potrwa krócej niż w przypadku poprzedniego konkursu, bo do 30 września 2015.

Po szczegóły odsyłamy na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – organizatora konkursów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *