Efektywność energetyczna w MŚP

Na początku przyszłego roku rusza nabór wniosków w kolejnym konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP.

Konkurs adresowany jest do dolnośląskich MŚP, grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST.

Dofinansowaniem objęte mają być trzy typy projektów:

  1. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
  2. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE .
  3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

W ramach uzupełnienia powyższych działań możliwe będzie uzyskanie wsparcia na wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na modernizację energetyczną obiektów jest uzyskanie efektu oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 35%. Wykorzystanie nowych źródeł ciepła musi także skutkować redukcją emisji dwutlenku węgla. Realizacja projektów musi być poprzedzona oceną potrzeb i opłacalnych metod osiągnięcia oszczędności energii w oparciu o audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 60% oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Poziom dofinansowania projektu nie przekroczy 70% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 27,4 mln PLN.

Nabór potrwa od 7 do 15 stycznia 2016 roku.

Więcej na stronie z ogłoszeniem konkursu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *