Finanse na debiut

Już za kilka tygodni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs w ramach Poddziałania 3.1.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli starać się o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych lub rynku obligacji Catalyst.

Instrument ten dostępny był już w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Został on jednak zmodyfikowany zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców i dopuszcza m.in. pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji. Głównym celem poddziałania jest likwidacja barier w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania przez MŚP poprzez częściowe sfinansowanie kosztów debiutu na dużym parkiecie czy rynkach równoległych.

Maksymalny poziom dofinansowania nie przekroczy 50%, a jego wysokość zależeć będzie od wyboru rynku kapitałowego.

Konkurs ogłoszony zostanie 9 grudnia 2015 r. Nabór wniosków potrwa od 12 stycznia do 31 marca 2016 r.

Więcej na stronie PARP.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *