Franki dla Polski

Polska jest wspierana nie tylko przez Unię Europejską, ale również przez Szwajcarię. Już prawie pół miliona franków otrzymaliśmy na programy poprawy infrastruktury transportowej w miastach, wsparcia społeczności lokalnej, ochrony środowiska, współpracy naukowej oraz profilaktyki zdrowotnej. Efekty współpracy polsko-szwajcarskiej są widoczne w całej Polsce, zwłaszcza w województwach, które zostały objęte szczególnym wsparciem: lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Czym jest program?

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej Polsce przez Szwajcarię. Wsparcie zostało skierowane do 10 państw członkowskich Unii Europejskiej. Na mocy umów międzynarodowych rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich, w tym dla Polski niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a pozostałymi państwami UE oraz zniwelowanie nierówności występujących na terenie kraju.

Kto otrzymuje pieniądze?

Beneficjentami Funduszy Szwajcarskich są instytucje sektora publicznego, jak i prywatnego oraz organizacje pozarządowym.

Zasięg działania

Fundusz  działa na terenie całego kraju, jednak 40% budżetu zostało przeznaczone dla obszarów słabiej rozwiniętych: Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny oraz województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania

Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski. Zakończenie programu nastąpi w 2017 roku.

Jakie projekty otrzymują wsparcie?

Przede wszystkim komisja sprawdzająca wnioski koncentruje się na projektach z zakresu:

  • bezpieczeństwa,
  • środowiska i infrastruktury,
  • rozwoju społecznego – przede wszystkim społeczeństwa obywatelskiego,
  • rozwoju sektora prywatnego – szczególnie MŚP.

Program jest ogromną szansą dla osób z obszaru południowo-wschodniego. Obecnie realizowane są projekty:

Produkt Lokalny Małopolska, który zachęca rolników do produkcji regionalnych rarytasów, a przy tym motywuje ich do prowadzenia własnego biznesu. Celem projektu jest stworzenie modeluProduktu Lokalnego Małopolska” – wartościowej marki, która sama obroni się na rynku.

Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością, podobnie jak powyższy projekt, promuje regionalne produkty, a przy tym region Gór Świętokrzyskich.

Alpy-Karpatom ma na celu pokazanie turystom piękna terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego. Dodatkowo wspiera lokalnych artystów oraz przedsiębiorców. W ramach projektu postawiono na poprawę infrastruktury turystycznej i promocję ciekawych miejsc w regionie. Drugim elementem projektu jest promocja ludowej sztuki i miejscowych firm powiązanych z rzemiosłem artystycznym, a na pomoc mogą liczyć młodzi przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Powyższe projekty nie są jedynymi realizowanymi z funduszu szwajcarskiego. Dotychczas ogłoszono łącznie 94 konkursy. W ich wyniku przyznano wsparcie dla ok. 1 754 mniejszych projektów oraz 58 dużych projektów, programów i funduszy.

Warto śledzić stronę Funduszu Szwajcarskiego, gdyż jeszcze trwają nabory do konkursów. Do 15 czerwca mogą składać wnioski także świętokrzyscy przedsiębiorcy.

Więcej informacji o konkursie na stronie świętokrzyskiego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości

Więcej informacji o Funduszu na oficjalnej stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl/Strony/glowna.aspx

 

Autor: Małgorzata Antczak

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *