Fundusze nie tylko unijne

Wkrótce dostępne będą cztery nowe fundusze inwestycyjne przeznaczone dla przedsiębiorców, które mają być ogromnym wsparciem dla rozwoju polskiej gospodarki.

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe SA oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK SA podpisał umowę o utworzenie czterech funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, samorządów oraz na rozwój infrastruktury. Będą one działały w ramach zainicjowanego przez rząd programu “Inwestycje polskie”. Przewidywana docelowa kapitalizacja funduszy, którymi zarządzać będą Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), wyniesie 6,5 mld zł.

Głównym celem programu ma być wzrost dostępności finansowania kapitałowego i dłużnego inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz samorządy. W niedługim czasie zostaną powołane do życia fundusze zarządzane i kontrolowane przez PIR:

  • Fundusz Inwestycji Samorządowych,
  • Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych (kapitałowy i dłużny),
  • Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw.

Instrumenty będą udostępnione w formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN). Celem FIZAN jest zebranie majątku w jedną strukturę, która przynosi sporo korzyści dla przedsiębiorcy, m.in. zwolnienie z podatku dochodowego, anonimowość, bieżącą wycenę majątku oraz łatwość transferu majątku.

Najbardziej interesującym przedsiębiorców źródłem finansowania będzie Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, który początkowo będzie rozporządzał kapitałem o wartości 1,5 mld zł. Następnie pieniądze będą inwestowane przez obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych, obligacji zamiennych na akcje lub poprzez udzielanie finansowania typu mezzanine (długu o podwyższonym ryzyku, przyznawanemu przedsiębiorcy na realizację inwestycji, który zapewnia udział w zyskach przy sukcesie projektu). Istotnym obszarem wsparcia będzie dla funduszu sektor przemysłowy, skupiający się na projektach mających polepszyć funkcjonowanie i pozycję firmy na rynku. Brane pod uwagę będą przede wszystkim takie inwestycje, które wpływać będą zarówno na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, jak i wzrost innowacyjności.

Więcej informacji można zaczerpnąć ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Autor: Małgorzata Antczak

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *