Fundusze norweskie i EOG – aż 809,3 mln EURO dla Polski

W nowym okresie finansowania kwota 2,8 mld euro zostanie udostępniona 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami.

Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Podpisanie porozumień z UE umożliwia rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, dotyczących wykorzystania tych funduszy.

W nowej edycji wspierane będą przede wszystkim inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji.

Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się również:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • zmiany klimatyczne
  • zwiększona współpraca pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Państwami-beneficjentami funduszy norweskich i EOG w nowym okresie finansowania będą: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Obecnie realizowana jest druga edycja tych funduszy, a łączna kwota środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. Wszystkie zostały już rozdysponowane, a czas na realizację i rozliczenie projektów mamy do końca 2017 r. Polska wykorzystała też całą pulę (528 mln euro mln euro) przyznaną w pierwszej edycji na lata 2004-2009  Więcej na stronie funduszy norweskich i EOG.

Źródło: www.eog.gov.pl 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *