Fundusze norweskie na OZE

Wciąż jeszcze dostępne są środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Minister Środowiska ogłosił właśnie konkurs dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

O środki mogą starać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Pula przeznaczona na wsparcie wynosi 42 mln zł. Dofinansowane będą projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia polegające na modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2).

Środki nie będą mogły być wykorzystane na:

  • budowę nowych źródeł ciepła,
  • budowę/modernizację/wymianę źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
  • zastosowanie współspalania węgla z biomasą.

Projekty będą dofinansowane w wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania projektu to 2 493 120 PLN, maksymalna – 20 776 000 PLN.

Nabór trwa od 10 lipca do 14 września 2015.

Szczegóły na stronie NFOŚiGW

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *