Garść konkursów z Polski Cyfrowej

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli niedługo aplikować o środki w ramach konkursu ogłoszonego w ubiegłym tygodniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Działanie 1.1 wspiera projekty rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności tych o wysokich parametrach. Jego celem jest umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.

W ogłoszonym konkursie dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na terytorium Polski polegające na budowie sieci dostępu nowej generacji NGA (Next-generation access) zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Wielkość wnioskodawcy nie ma tutaj znaczenia, ważne jest, aby był wpisany do właściwego rejestru Prezesa UKE.

Nabór wniosków zacznie się 2 listopada 2015 i potrwa do 30 grudnia 2015.

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych (80% dla Mazowsza). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 000 000 PLN.

Szczegóły na stronie konkursowej.

Od 30 września można składać wnioski także w trzech innych konkursach ogłoszonych w ramach PO PC:

  • Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) do 30 grudnia 2015 r.,
  • Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) do 29 lutego 2016 r.,
  • Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury do 29 stycznia 2016 r.

Wsparcie otrzymają projekty mające na celu zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego, a także poprawę jakości tych informacji i zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania (zasobów administracji, nauki i kultury).

Niestety, przedsiębiorcy nie mogą tu aplikować o środki samodzielnie (poza ogólnokrajowymi nadawcami radiowymi i telewizyjnymi), mogą za to być partnerami w projektach realizowanych przez JST, uczelnie oraz inne instytucje państwowe.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę PO PC.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *