Gdzie po wsparcie na innowacje?

Wsparcie rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach sektora MŚP jest jednym z priorytetów w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Środki unijne przeznaczone są na wdrożenie całkiem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Pierwsze konkursy na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć już zostały ogłoszone, w niektórych województwach ma to nastąpić w najbliższym czasie. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd, kiedy i gdzie mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą aplikować o środki na rozwój innowacji.

Konkursy w trakcie

Do 30 listopada trwa nabór wniosków na Dolnym Śląsku w ramach poddziałania 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny. W konkursie mogą startować mikro, mali i średni przedsiębiorcy z całego województwa. Podobnie na Śląsku – od 16 listopada do 11 stycznia 2016 przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP. 30 listopada kończy się także nabór wniosków w Wielkopolsce. Tu MŚP mogą aplikować w ramach poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Ostatni dzień listopada to z kolei początek naboru wniosków dla MŚP z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tu w ramach poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW można składać wnioski do 7 grudnia 2015.

Już niedługo

Konkursy wspierające wdrażanie innowacji w MŚP jeszcze w tym roku planowane są w sześciu kolejnych województwach.  W województwie lubuskim jeszcze w tym kwartale ma zostać ogłoszony konkurs w ramach działania 1.5 Rozwój sektora MŚP. Także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego mogą spodziewać się do końca roku konkursu w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP. Z kolei na Podkarpaciu środki mają być dostępne w ramach działania poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. W województwie podlaskim ma być ogłoszony jeszcze w tym miesiącu konkurs w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków planowany jest na grudzień – styczeń. Na Pomorzu również w tym kwartale planowany jest konkurs w ramach poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Nabór rozpocznie się w pierwszym kwartale 2016. Ostatnim z województw, które planuje ogłoszenie konkursu w tym zakresie, jest zachodniopomorskie – tu na grudzień planowany jest nabór wniosków w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Przedsiębiorcy działający w pozostałych województwach muszą uzbroić się w cierpliwość. Konkursy dla nich zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w przyszłym roku. Zwracamy też uwagę, że podane wyżej planowane już terminy ogłoszenia konkursów również  mogą ulec przesunięciu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *