Granty na przygotowanie projektu innowacyjnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach IV edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

O wsparcie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek konkursowy na realizację międzynarodowego projektu innowacyjnego w ramach któregoś z poniższych programów:

 • Horyzont 2020,
 • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
 • Eureka (Eurostars) 2007-2013,
 • Eranet Cornet II,
 • Inicjatywa Cornet,
 • Eranet Erasme2,
 • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
 • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • CELTIC/EUREKA,
 • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
 • Knowledge Partneship,
 • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
 • “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
 • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Międzynarodowy program innowacyjny musi obejmować współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami z co najmniej dwóch krajów, a jego celem powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.

O grant mogą starać się zarówno koordynatorzy projektów, jak i przedsiębiorstwa występujące w roli partnerów. Warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej innowacyjnego wniosku.

Granty  przeznaczone są na refundację kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w ramach jednego konkursu ogłaszanego w wymienionych wyżej programach. Nie ma jednak ograniczeń co do liczby wniosków składanych do PARP. Wnioskodawca może więc starać się o kilka grantów na przygotowanie wniosków do różnych programów.

Całkowity budżet programu w 2015 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 2 000 000 zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Uzyskany grant może może refundować do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 22 kwietnia 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 16.00. W przypadku wpłynięcia do PARP wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, konkurs zostanie skrócony.

Więcej informacji na stronie PARP

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *