Horyzont nie taki znowu daleki

W poprzednich artykułach wspominaliśmy już, że w nowej perspektywie finansowania jednym z kluczowych priorytetów będzie wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Kooperacja ta ma się przyczynić do podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W związku z tym w nadchodzących latach uruchomionych zostanie szereg instrumentów dofinansowania, które mają pomóc MŚP w tym procesie.

Środki przeznaczone na ten cel zostaną udostępnione w regionalnych oraz krajowych programach operacyjnych (m.in. z Programu Innowacyjny Rozwój, o którym już pisaliśmy), ale nie tylko. W najbliższych latach źródłem finansowania prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji będzie także program Horyzont 2020. Program ten powstał z połączenia trzech instrumentów, które dostępne były już w poprzednim okresie finansowania – 7. Programu Ramowego UE, Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ramach Horyzontu 2020 na wsparcie badań naukowych i innowacji przeznaczonych zostanie łącznie 77 028,3 mln euro, co stanowi jak dotąd najwyższą kwotę desygnowaną przez UE na ten cel.

Przedsiębiorstwa chcące wdrożyć na rynek europejski nową usługę, produkt lub technologię będą mogły starać się o dofinansowanie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Najciekawsze przedsięwzięcia, które przejdą pomyślnie ocenę potencjału technicznego i komercyjnego, otrzymają 50 000 euro. W drugiej fazie obejmującej testowanie nowego produktu, usługi lub technologii – aż do przygotowania do komercjalizacji, sfinansowane zostaną projekty o wartości 0,5 – 2,5 mln euro. Po przejściu pomyślnie obu etapów MŚP mogą liczyć także na wsparcie w pozyskaniu instrumentów finansowych, które umożliwią wprowadzenie produktu na rynek. Ponadto przedsiębiorcy zostaną objęci bezpłatnym coachingiem i mentoringiem ekspertów sieci Enterprise Europe Network.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać także granty badawczo-szkoleniowe ułatwiające rozwój innowacyjnych pomysłów we współpracy z jednostkami naukowymi z całego świata oraz zaistnienie na międzynarodowym rynku badań i innowacji. W ramach instrumentu o wdzięcznej nazwie Działania Marii Skłodowskiej-Curie przedsiębiorcy będą mogli realizować współpracę z instytucjami naukowymi m. in. poprzez organizację staży dla naukowców, wymianę pracowników pomiędzy europejskimi instytucjami badawczymi lub przedsiębiorstwami, a także udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych, w ramach których możliwe będzie zatrudnienie naukowców w przedsiębiorstwie. Wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych naukowców, koszty prowadzonych badań, delegacji pracowników, a także udział w szkoleniach i konferencjach oraz koszty administracyjne  projektu będą finansowane z programu Horyzont 2020.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z licznych akcji wspierających, realizowanych bezpłatnie przez inne podmioty dla MŚP, takich jak IPR Helpdesk, INNO-SUPs, działania sieci Enterprise Europe Network czy IPorta2.

Po bliższe informacje najlepiej sięgnąć na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl

 

 

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *