Innowacje w Wielkopolsce – konkurs dla MŚP

W ubiegłym tygodniu ogłoszone zostały dwa konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Oba adresowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W obu MŚP mogą starać się o wsparcie na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne), w tym na zakup:

  • środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Tym, co różni oba nabory, jest kwota dofinansowania, o którą mogą starać się wnioskodawcy.

W konkursie nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 wartość dofinansowania wynosi od 50 tys. do 1 mln PLN. Beneficjenci chcący realizować projekty o większej wartości mogą aplikować w konkursie nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15. Tu dofinansowanie dostępne jest w wysokości od 1 do 5 mln PLN.

Wysokość wsparcia dla beneficjentów wynosi:

  • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – 45% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • dla średnich przedsiębiorstw – 35% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nabór wniosków potrwa od 16 do 30 listopada 2015.

Więcej informacji na stronach konkursu 001/2015 i 002/2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *