Jesień z dotacjami, czyli co jeszcze w tym roku czeka MŚP?

Trwa ostatni kwartał tego roku. Powakacyjne napięcie związane z ogłaszaniem nowych konkursów trochę opadło, wiemy już jednak, co czeka na przedsiębiorców w najbliższej przyszłości. Dzisiaj prezentujemy krótki przegląd planowanych jeszcze w tym roku konkursów dla MŚP

B + R w przedsiębiorstwach

W każdym z Regionalnych Programów Operacyjnych są lub będą udostępnione przedsiębiorstwom środki na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz stworzenie lub rozbudowę infrastruktury B+R.

Na Dolnym Śląsku konkurs taki został już ogłoszony. Nabór wniosków rozpocznie się 30 listopada i potrwa do 7 grudnia 2015. Podobne konkursy planowane są jeszcze w tym kwartale w województwach: kujawsko–pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i podkarpackim.

W kujawsko-pomorskim konkurs ogłoszony zostanie w ramach Działania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Dofinansowane zostaną projekty grantowe obejmujące wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Nabór ma rozpocząć się jeszcze w tym kwartale. W województwie świętokrzyskim środki na prace B+R będzie można uzyskać w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Nabór wniosków planowany jest na listopad lub grudzień tego roku. Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego będą mogli aplikować w ramach dwóch działań: Działanie 1.2 Badania celowe oraz Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. W ramach pierwszego z nich dofinansowanie otrzymają projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe). Działanie drugie finansować będzie projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Ogłoszenie konkursu planowane jest na listopad, nabór rozpocznie się w grudniu 2015. W województwie lubuskim jeszcze w tym kwartale mają być ogłoszone dwa konkursy w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje: na dofinansowanie projektów B+R w przedsiębiorstwie oraz na inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R . Łódzkie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w ramach Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Nabór planowany jest w tym kwartale. W grudniu na Mazowszu zostać ogłoszony konkurs w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Dostępne mają być bony na projekty badawczo-rozwojowe, pozwalające przedsiębiorstwom rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Na Podkarpaciu wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia. Tu również mają być dostępne bony na innowacje. O bony na innowacje starać się będą mogli także przedsiębiorcy z Małopolski.

Wdrażanie innowacji w MŚP

O wsparcie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dolnośląskie MŚP będą mogły aplikować już za tydzień – 30 października zacznie się nabór wniosków i potrwa do 6 listopada. Wyjątkiem tu są projekty realizowane na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej – w tym przypadku beneficjenci, którzy chcą skorzystać z puli konkursowej ZIT AW, będą mogli składać wnioski od 30 listopada do 7 grudnia 2015. Ogłoszony został też konkurs dla śląskich MŚP. Nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP potrwa od 16 listopada 2015 do 11 stycznia 2016. Także wielkopolscy przedsiębiorcy mogą starać się o środki w konkursie ogłoszonym w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Nabór wniosków rozpocznie się 16 listopada i potrwa krócej niż na Śląsku, bo do 30 listopada 2015.

O wsparcie na wdrożenie innowacji w MŚP będą mogły starać się jeszcze w tym roku MŚP z województwa lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W województwie lubuskim jeszcze w tym kwartale ma zostać ogłoszony konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP. W województwie łódzkim będzie to z kolei Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP – nabór planowany jest również na IV kwartał. Na Podkarpaciu zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 1.4.Wsparcie MŚP – Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Nabór planowany jest w tym kwartale. Na Podlasiu przewidywane jest wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach Działania 1.3 Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym. Ogłoszenie konkursu planowane jest na listopad 2015, nabór ma rozpocząć się w grudniu lub styczniu. Na Pomorzu jeszcze w tym kwartale ma zostać ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Przewidywany termin naboru to pierwszy kwartał 2016. W województwie zachodniopomorskim planowany jest w grudniu nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Internacjonalizacja MŚP

Kolejny obszar wsparcia to dofinansowanie MŚP w opracowaniu strategii oraz planów eksportowych. Zakończyły się już nabory wniosków w województwach opolskim i wielkopolskim, które jako pierwsze ogłosiły konkursy w tym obszarze. Natomiast jeszcze w tym roku planowane są konkursy w województwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim.

Na Dolnym Śląsku 30 października 2015 zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się w listopadzie. W województwie kujawsko-pomorskim konkurs ogłoszony zostanie w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Nabór wniosków ma się rozpocząć jeszcze w tym kwartale.

Jak widać, w tym roku jeszcze sporo konkursów przed nami. Przypominamy, że przedsiębiorcy mogą także startować w konkursach ogłaszanych w ramach programów krajowych. Jesień zapowiada się więc bardzo aktywnie, przynajmniej w niektórych województwach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *