Kiedy poznamy terminy pierwszych konkursów dotacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej?

Po przekazaniu projektów programów krajowych (styczeń 2014) oraz programów regionalnych (kwiecień 2014) do oceny Komisji Europejskiej, prowadzone były negocjacje pomiędzy KE, a instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami.
Większość kwestii spornych została rozwiązana podczas wrześniowej sesji negocjacyjnej.

Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju w swojej wypowiedzi zapewnia – Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją, Naszym priorytetem jest przyjęcie dokumentów dla nowej perspektywy finansowej, tak szybko, jak to możliwe i jak najszybsze pełne rozpoczęcie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kontynuujemy ścisłą współpracę z KE, by szybko zakończyć negocjacje i oficjalnie przedstawić wszystkie programy Komisji Europejskiej w grudniu. Chcemy otrzymać od KE potwierdzenie, że dalsze rozpatrywanie wszystkich polskich programów operacyjnych będzie miało na celu nadanie im statusu "gotowy do przyjęcia" przed końcem 2014 r.
Dotychczas, oficjalnie zatwierdzone zostały 2 programy – Pomoc Techniczna oraz Polska Cyfrowa i oczekują one na oficjalne przyjęcie.

Programy, do których wprowadzone zostały uwagi Komisji Europejskiej i oczekują na przyjęcie:

Programy w stosunku do których uzgodniono wszystkie kwestie sporne i przygotowywane są ostateczne wersje (najpóźniej na początku grudnia 2014, mają zostać przesłane do KE):

  • Polska Wschodnia
  • Inteligentny Rozwój.

Negocjacje dotyczące pozostałych 9 programów regionalnych zakończą się 5 grudnia.

Oznacza to, że dopiero w styczniu 2015 r. poznamy więcej szczegółów dotyczących konkretnych dat ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach programów regionalnych i krajowych nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *