Kiedy te konkursy?

Mimo że wszystkie programy operacyjne zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską, konkursów wciąż brak i jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach internetowych regionów, do końca marca nie należy się ich spodziewać. Nadal trwają prace nad uszczegółowianiem dokumentów i dopiero po ich zakończeniu możemy spodziewać się naboru wniosków konkursowych.

Niektóre w województw opracowały już wstępne harmonogramy naboru, jednak życie zweryfikuje, czy terminy zostaną dotrzymane. Poniżej prezentujemy planowane terminy ogłoszenia konkursów unijnych zamieszczone na stronach tych regionów, które już taki dokument przygotowały.

Województwo kujawsko-pomorskie zamieściło wstępny harmonogram już w listopadzie 2014 roku. Zgodnie z nim pierwsze konkursy przewidywane są na II kwartał 2015 i dotyczyć będą obszaru prac badawczo-rozwojowych realizowanych w przedsiębiorstwach i związanego z tym rozwoju infrastruktury B+R. Także w II kwartale można spodziewać się konkursów związanych z dofinansowaniem produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkursy dla Instytucji Otoczenia Biznesu związane z tworzeniem infrastruktury dla startupów zostaną ogłoszone w IV kwartale tego roku.

W listopadzie ubiegłego roku wstępny harmonogram ogłosiło także województwo pomorskie. Wynika z niego, że pierwsze konkursy przewidywane są na II kwartał 2015 i dotyczyć będą obszaru wzmacniania konkurencyjności MŚP poprzez rozwój innowacyjnych produktów. W III kwartale 2015 planowany jest nabór wniosków na dofinansowanie rozwoju prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz na promowanie działalności polskich MŚP na rynkach zagranicznych. W ostatnim kwartale przygotowane zostaną konkursy na działania wspierające sturtupy, w tym m.in. na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

Kilka dni temu harmonogram naboru wniosków udostępniło województwo lubuskie. Wynika z niego, że konkursy skierowane do MŚP zostaną ogłoszone dopiero w IV kwartale 2015. Jako pierwsze zostaną przeprowadzone nabory na projekty związane z rozwojem potencjału badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach oraz z wytwarzaniem i dystrybucją energii z OZE. W tym okresie mają też być dostępne bony na innowacje. Także w IV kwartale planowany jest nabór wniosków IOB na projekty tworzenia infrastruktury i działań wspierających startupy.  Z kolei III kwartał 2015 to początek działań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w zakresie dofinansowania zakładania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP. Przyszli, niezarejestrowani w urzędzie przedsiębiorcy będą musieli poczekać trochę dłużej, ponieważ pierwsze konkursy na dotowanie nowej działalności gospodarczej przewidziane są na ostatni kwartał tego roku.

Nieco wcześniej, bo w styczniu ogłosiło także harmonogram województwo opolskie. Osoby planujące założenie działalności gospodarczej w tym regionie powinny się ucieszyć, ponieważ najwcześniej ogłoszone zostaną konkursy z tym związane. Już w II kwartale 2015 mają być ogłoszone nabory na realizację projektów związanych z działaniami obejmującymi pomoc dla przyszłych przedsiębiorców w formie dotacji UE, szkoleń i wsparcia pomostowego. Także w II kwartale 2015 mają zostać ogłoszone konkursy związane z promowaniem polskich MŚP na rynkach zagranicznych oraz konkursy dla IOB na działania wspierające startupy. Ostatni kwartał to czas naboru wniosków na konkursy związane z innowacjami w gospodarce. Jak dowiadujemy się z harmonogramu, w roku 2015 nie przewiduje się ogłoszenia konkursów związanych z produkcją i dystrybucją energii z OZE.

Pozostałe województwa na dzień dzisiejszy harmonogramów jeszcze nie opublikowały. Na stronie województwa mazowieckiego można znaleźć informację, że „harmonogram naboru wniosków na 2015 r. w ramach RPO WM 2014-2020 zostanie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu Programu”. Program został zatwierdzony 12 lutego, więc wkrótce harmonogram, miejmy nadzieję, znajdzie się na stronie. Pierwsze konkursy w warmińsko-mazurskim, jak wynika z informacji dostępnych na stronie internetowej województwa, zostaną ogłoszone w drugiej połowie roku. Marszałek województwa lubelskiego deklaruje, iż harmonogram RPO zostanie przedstawiony w marcu, zaś według opinii marszałka województwa małopolskiego pierwsze nabory konkursowe w tym regionie będą mogły odbyć się w połowie bieżącego roku.

Jeżeli chodzi o programy krajowe, sytuacja nie wygląda lepiej. Dotychczas został ogłoszony zaledwie jeden konkurs, adresowany zresztą do jednostek administracji. Nie ma także dostępu do harmonogramów. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać. Zachęcamy jednak, aby tego czasu nie zmarnować i przygotować się dobrze do aplikowania o nowe środki.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *