Kobiety na start-up!

W perspektywie 2014-2020 osoby planujące założenie działalności gospodarczej nie będą już mogły liczyć na bezzwrotną dotację unijną. Co prawda, programy regionalne przewidują wsparcie osób w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy, jednak przeważającą formą finansowania działalności będą instrumenty zwrotne. Pomoc w takiej formie ma stanowić dla przedsiębiorców impuls do efektywniejszego wykorzystania środków, poza tym – dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu – będzie można wykorzystywać te same środki wielokrotnie.

Przykładem takiego wsparcia jest fundusz pożyczkowy utworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki niemu będzie można pozyskać kapitał na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Trzeba jednak spełnić warunek konieczny do uzyskania środków, mianowicie… być kobietą.

Fundusz pożyczkowy został uruchomiony dla kobiet już prowadzących działalność gospodarczą oraz planujących jej rozpoczęcie. Aby uzyskać dofinansowanie z UE, firma musi działać na terenie RP i nie może mieć formy spółki cywilnej.

Pożyczki dostępne są w wysokości 20 tys. – 40 tys. PLN, a ich oprocentowanie wynosi zaledwie 2% w skali roku. Maksymalny okres spłaty to 5 lat. Pożyczkobiorczynie mogą także zawiesić spłatę kapitału na rok.

Pożyczka może być wykorzystana na zakup lub wytworzenie środków trwałych (z wyjątkiem nieruchomości), zakup wyposażenia i materiałów oraz adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych. Środki te mogą być także przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług (poza usługami doradczymi). Wykluczone jest natomiast finansowanie bieżącej działalności oraz spłaty zobowiązań. Wydatki mogą być sfinansowane do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

Projekt ma charakter pilotażowy, w związku z tym uruchomiony zostanie w wybranych powiatach. Pierwsze konkursy powinny zostać ogłoszone do końca marca.

Dokładne informacje dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/index/index/2866.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *