Kolejne konkursy z PO IR

Wczoraj rozpoczął się nabór wniosków w dwóch konkursach ogłoszonych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój adresowanych do MŚP, dzisiaj ruszają kolejne konkursy z tego samego programu, adresowane także do większych podmiotów.

Z pierwszego konkursu środki przeznaczone będą na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych, czyli samodzielnych lub wyodrębnionych jednostek organizacyjnych rozpoczynających lub rozwijających prace B+R. Prace te mają być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w osobnych, przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Nabór realizowany będzie w ramach PO IR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Dofinansowanie otrzymają projekty, których wartość będzie nie mniejsza niż 2 mln PLN kosztów kwalifikowanych.  

Nabór wniosków potrwa do 30 października 2015.

Następny konkurs adresowany jest do branży medycznej. W ramach PO IR Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” rozdysponowane zostaną środki na projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjnej medycyny. W konkursie INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej startować mogą przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorców.

Nabór wniosków do 1 października 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *