KONKURS 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw z Dolnego Śląska

Wsparcie będzie obejmowało działania mające na celu stworzeniu strategii eksportowej, która docelowo ma pomóc Beneficjentowi w rozwoju działalności eksportowej.

Wnioskodawcami mogą być:
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP
– Lokalne Grupy Działania
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; instytucje otoczenia biznesu

TERMINY NABORU: 

– od 28.11.2016: 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych

– od 30.01.2017: 1.4 C Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne

– od 28.11.2016: 1.4 D. Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu

Wsparcie będzie przeznaczone na:

TYP A : Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP:
a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
• stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
• dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
• otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
• działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

TYP B : Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych

TYP C : Wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne: wizyty studyjne i misje zagraniczne; – udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; – udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; – organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa

TYP D : Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych: promocję dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

Minimalna kwota projektu 10 tys. PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu – 85%
Beneficjent musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15 % kosztów.

Maksymalna kwota projektu w przypadku:
TYP 1.4 AA) : 50 tys. PLN na przedsiębiorcę;
TYP 1.4 AB) : 20 tys. PLN na przedsiębiorcę.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących konkursu można znaleźć na stronie Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *