Konkurs dla MŚP ogłoszony!

W dniu dzisiejszym został ogłoszony pierwszy konkurs na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wsparcie można otrzymać na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie otrzymają dofinansowania).

Wnioski można składać od 4 maja do końca roku.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. wynosi 1,6 mld PLN.

Maksymalne dofinansowanie projektu nie może przekroczyć:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (gdy więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe),
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe (gdy więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe).

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kryteria wyboru projektów dostępne są tutaj.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *