Konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL – nabór wniosków od 2 września

Poddziałanie 2.2.1 POKL: Świadczenie usługi systemowej KSU dla mikro i małych firm w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów lub zarządzania efektywnością energetyczną.

Wnioski można składać w terminie: 2-24 września 2014 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

Kto może starać się o wsparcie na realizację projektu?

O pomoc może starać się przedsiębiorca, który:

1. Działa na rzecz rozwoju gospodarczego.
2. Jest zarejestrowany w KSU (Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) jako podmiot świadczący usługi doradcze o charakterze ogólnym oraz usługi  szkoleniowe.
3. Posiada zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych.
4. Dysponuje odpowiednim do realizacji projektu potencjałem organizacyjnym, technicznym i ekonomicznym do świadczenia usług doradczych i szkoleniowych.
5.Wykonuje usługi doradcze o charakterze ogólnym dla mikro i małych przedsiębiorstw, a także posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Wsparcia (wartość minimum 10.000 euro, minimum na okres realizacji projektu).
6. Przez ostatnie 5 lat zrealizował minimum 30 usług doradczych dotyczących marketingu lub sprzedaży produktów.  Usługi musiały zostać zrealizowane dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

 Sprawdź szczegółowe wytyczne konkursu
i zapoznaj się z dokumentacją programową

 Wartość dofinansowania

Przedsiębiorca może złożyć wniosek dla jednej lub obu usług tj.
1. marketing i sprzedaż produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego
2. efektywność energetyczna przedsiębiorstwa.

Kwota wsparcia dla jednego zakresu usług nie może przekraczać  500 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *