Konkurs z Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca w ramach

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów

Termin naboru wniosków: od 6 czerwca 2016 do 30 stycznia 2017

Alokacja środków finansowych:

  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi:

          6 080 000,00 PLN;

  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie innym niż

mazowieckie wynosi: 56 420 000,00 PLN

Kto może aplikować? 

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

 

Budżet i procent dofinansowania projektów: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 400 000,00 PLN 

 

Maksymalna intensywność wsparcia: 

  1. 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy.
  2.  45%  wartości kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Więcej szczegółowych informacji o konkursie, Regulamin Konkursu oraz wzory dokumentów na stronie www PARP:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

 

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO APLIKOWANIA W RAMACH KONKURSU Z

DZIAŁANIA 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020!

 

Źródło obrazu: Image courtesy of watcharakun at FreeDigitalPhotos.net

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *