Konkurs z działania 3.3.2 B dla obszaru ZIT WrOF

W dniu 29 lipca 2016r. Instytucja Zarządzająca ogłosiła konkurs dla Poddziałania 3.3.2 B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym dla beneficjentów realizujących projekty w całości na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF  wchodzą Gminy:

Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie.

Przedmiotem konkursu są projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in.:

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię – tzw. komponent termomodernizacyjny;
 • modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne);
 • modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji,  modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;
 • instalacji OZE –na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków;
 • instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną – tzw. komponent zarządzania energią;
 • element uzupełniający projektu (do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia w częściach wspólnych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne.

Modernizacja kompleksowa oznacza, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacyjny oraz zarządzania energią (chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go).

Wnioskodawcami mogą być: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Termin naboru: od godz. 8.00 dn. 29 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dn. 13 października 2016 r. (dostępność wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków)

Alokacja środków finansowych:

Alokacja ogółem przeznaczona na konkurs wynosi 4 129 442 EUR, tj.18 277 323 PLN

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85%

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 15%.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących kryteriów i poziomów dofinansowania można znaleźć na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-2-b-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof/

ZACHĘCAMY  PAŃSTWA  DO  KONTAKTU  Z  NASZYMI  SPECJALISTAMI!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *