Konkurs z Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie MŚP- lubuskie

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT 

Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca 2016 i potrwa do 30 grudnia 2016r.

Kto i na co może składać wnioski? 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP,

w ramach następującej kategorii interwencji:

  • 66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Procent dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

– w ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50%,

– w ramach pomocy de minimis – 85%

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 500 000,00 PLN.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 5 000 000,00 PLN

Więcej szczegółowych informacji dot. konkursu na stronie  http://rpo.lubuskie.pl/

 

Kto i na co może składać wnioski? 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP,

w ramach następującej kategorii interwencji:

  • 66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Procent dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

– w ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50%,

– w ramach pomocy de minimis – 85%

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 500 000,00 PLN.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 5 000 000,00 PLN

Więcej szczegółowych informacji dot. konkursu na stronie  http://rpo.lubuskie.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *