Konkursowy wrzesień

Ostatnio pisaliśmy o konkursach, które zostaną ogłoszone we wrześniu dla dolnośląskich przedsiębiorców. Dzisiaj zaprezentujemy krótki przegląd wszystkich naborów, które są planowane w przyszłym miesiącu w ramach programów krajowych. 

Inteligentny Rozwój

W ramach PO IR w przyszłym miesiącu rozpoczną się nabory do trzech konkursów.

Na 1 września planowane jest rozpoczęcie naborów w dwóch dużych konkursach. Pierwszy to program sektorowy INNOMED realizowany w ramach Działania 1.2 PO IR, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Projekty, które będą ubiegać się o dofinansowanie, mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach. Nabór potrwa do 1 października.

Kolejny konkurs ogłoszony zostanie w ramach Działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. W jego ramach przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Konkurs potrwa do 30 października.

Na 14 września planowane jest ogłoszenie konkursu pod nazwą „szybka ścieżka (Poddziałanie 1.1.1 PO IR). Konkurs ten już co prawda trwa od maja, ale do tej pory beneficjentami mogły być tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Od września o środki na prace B+R będą mogły starać się także duże firmy.

Wiedza Edukacja Rozwój

Na początku września rozpocznie się także nabór w dwóch dużych konkursach ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Będzie to Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa oraz Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

W ramach pierwszego konkursu o dofinansowanie będą mogły starać się projekty polegające na wypracowaniu we współpracy z partnerami zagranicznymi nowych rozwiązań w siedmiu obszarach tematycznych i ich wdrożenie w kraju. Wzmiankowane obszary tematyczne dotyczą kwestii społecznych takich jak zatrudnienie, kształcenie, usługi społeczne itp. Drugi z konkursów ma wyłonić innowacyjne projekty związane z rozwiązywaniem problemów społecznych.

Oba konkursy potrwają krótko, bo zaledwie 10 dni.

Co jeszcze?

Wrzesień obfituje w konkursy adresowane do branży medycznej. Oprócz konkursu INNOMED, planowany jest także nabór wniosków w programie Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED. Dofinansowanie otrzymają projekty, których wynikiem będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych w obszarze kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycyny regeneracyjnej. Nabór rozpocznie się 15 września i potrwa 42 dni.

Zakończenie naborów

We wrześniu mija także termin składania wniosków w ogłoszonych wcześniej konkursach.

I tak 30 września kończy się nabór w konkursie PO IR Poddziałanie 1.2.2 Badania na rynek. Przypominamy, że środki unijne w tym rozdaniu otrzymają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na wdrożenie wyników prac B+R prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Pierwszego dnia września skończy się także  nabór wniosków w programie Fast Track to Innovation (FTI) ogłoszonym w ramach Horyzontu 2020. Celem programu jest wspieranie zaawansowanych i wyspecjalizowanych rozwiązań B+R wypracowanych w konsorcjach międzynarodowych.

O wszystkich konkursach można znaleźć informacje na naszej stronie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *