Konkursy dla dolnośląskich przedsiębiorców we wrześniu

Rozpoczęły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Przygotowanych zostało wiele atrakcji, nie zabraknie także spotkań informacyjnych na temat możliwości pozyskania dotacji w latach 2014-2020. W spotkaniu takim Dotacjomat.pl miał okazję uczestniczyć w ostatni piątek. Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości  i Technologii WPT SA zaprosił przedstawicielki Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, które przygotowały prezentację pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020”. Prelegentki zaprezentowały założenia wsparcia w ramach dwóch osi RPO Województwa Dolnośląskiego – „Przedsiębiorstwa i innowacje” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”.

DIP planuje pierwsze konkursy dla dolnośląskich przedsiębiorców we wrześniu. Będą to nabory wniosków w ramach działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”.

W przypadku działania 1.2 przedsiębiorcy będą mogli uzyskać środki m.in. na:

  • realizację projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub we współpracy z innymi podmiotami, m.in. z uczelniami i jednostkami naukowymi,
  • ochronę praw własności intelektualnej wypracowanych rozwiązań,
  • rozwój infrastruktury działów B+R poprzez zakup aparatury, sprzętu czy technologii.

W ramach tego działania przewiduje się także pomoc dla przedsiębiorców w postaci bonów na zakup usług badawczych w jednostkach naukowych czy też dostęp do usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu wspierających wdrażanie innowacji w firmie.

Działanie 1.5 dostarczy finansowanie na rozwój konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:

  • zakup maszyn i urządzeń służących zwiększeniu wolumenu produkcji lub poszerzeniu oferty,
  • zastosowanie technologii mających korzystny wpływ na środowisko,
  • wdrożenie innowacji produktowych lub produkcyjnych w firmie.

Przedstawicielki DIP podkreślały także znaczenie instrumentów zwrotnych, które odegrają dużo większą rolę w latach 2014-2020 niż w poprzednim okresie finansowania.

Choć wsparcie w ramach obu osi zarządzanych przez DIP skierowane będzie głównie do firm z doświadczeniem, to dobra wiadomość jest taka, że w 2016 roku będą również konkursy adresowane do startupów działających na rynku krócej niż 24 miesiące.

O wszystkim będziemy oczywiście informować na bieżąco.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *