Konkursy regionalne tuż-tuż

Już wszystkie województwa opublikowały harmonogramy naboru wniosków. Ogłoszono też pierwsze konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 RPO Województwa Wielkopolskiego Edukacja przedszkolna i Poddziałanie 11.1.4 RPO Województwa Śląskiego związane z poprawą efektywności kształcenia ogólnego). Jednak prawdziwy boom ogłoszeń planowany jest na III i IV kwartał. Co może zainteresować przedsiębiorców? Poniżej prezentujemy krótki  przegląd konkursów planowanych w ramach RPO w poszczególnych województwach na III kwartał 2015.

W województwie dolnośląskim przedsiębiorcy będą mogli aplikować o środki na prace badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa oraz na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP.

W województwie małopolskim planowany jest konkurs w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, w którym przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie na zakup usług świadczonych przez jednostki badawcze.

W konkursie ogłoszonym w ramach Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach RPO Województwa Podlaskiego przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli w nadchodzącym kwartale aplikować o środki w ramach Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. Dofinansowanie przeznaczone zostanie np. na przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych związanych z wejściem przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne lub na promocję polskich firm za granicą.

Ogłoszone konkursy będziemy zamieszczać w naszym kalendarzu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *