LIFE dla środowiska

Wśród programów unijnych, można znaleźć istne perełki. Jedną z nich jest na przykład program LIFE finansujący działania ekologiczne.

Czym jest Program LIFE?

Program jest formą instrumentu finansowego Unii Europejskiej, który przeznacza pieniądze tylko na działania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wdrożenie prawa związanego z ochroną środowiska i realizacja wspólnej polityki środowiskowej we wszystkich krajach UE, a także promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska. W nowej perspektywie program LIFE został poszerzony o tematykę klimatyczną i obecnie składa się z dwóch podprogramów. Są to Działania na rzecz Środowiska oraz Działania na rzecz Klimatu.

LIFE a przedsiębiorcy

Beneficjentami programu są m.in. przedsiębiorcy. W celu ułatwienia im dostępu do środków z programu, Komisja Europejska zleciła wykonanie wielu elementów programu LIFE do Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Projekty, na których realizację mogą uzyskać wsparcie przedsiębiorcy to:

 • racjonalna gospodarka odpadami,
 • ochrona powierzchni ziemi,
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
 • wspieranie działalności monitoringu środowiska,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,
 • edukacja ekologiczna.

Forma wsparcia unijnego

Łączny budżet Programu wynosi 3,4 mld euro, z tego 75% środków przypadnie na podprogram środowiskowy, a 25% na klimatyczny. Ważne jest, by projekty miały innowacyjny charakter – jest to obligatoryjny element w nowej perspektywie programowania.

Możliwe są dwie opcje finansowania projektu – bezpośrednio przez Komisję Europejską oraz współfinansowanie dodatkowe przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW):

 • Program LIFE

Oferta Komisji Europejskiej zawiera dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym, które finansowane będą do 75% wartości kosztów kwalifikowanych.

 • Współfinansowanie programu LIFE

Dodatkowym bonusem jest wsparcie NFOŚiGW dla wnioskodawców planujących realizację projektu w Polsce. Fundusz będzie łączył środki unijne z krajowymi. Przy takim rozwiązaniu można uzyskać dofinansowanie nawet do 95% wartości kosztów kwalifikowanych na projekt.

Terminy naboru wniosków

Program LIFE od 1 czerwca do (w zależności od obszaru wsparcia) 15 września, 1 października lub 7 października 2015r.

Współfinansowanie programu LIFE – 1 czerwca – 6 lipca 2015 r.

Wnioski należy składać przez generator wniosków, dostępny na  stronie internetowej  NFOŚiGW: http://gwd.nfosigw.gov.pl

Dodatkowe środki

W ramach programu Współfinansowanie programu LIFE uruchomiono dodatkowo opcję, która umożliwia dofinansowanie projektów w formie pożyczekLIFE+

Wnioskodawcy będą mogli skorzystać z dwóch rodzajów pożyczki:

 • na zapewnienie wymaganego wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia,
 • na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia.

Wnioski w ramach programu LIFE+ przyjmowane będą w trybie naboru ciągłego od 23.06 do 29.12.2015 r., bądź do wyczerpania przewidzianej dla naboru alokacji.

Po szczegółowe informacje na temat programów zapraszamy na stronę internetową NFOŚiGW

 

Autor: Małgorzata Antczak

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *