Nabór wniosków Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach I Osi Priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów.

NAZWA KONKURSU
Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
od 4 kwietnia do 29 lipca 2016

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
mikro i małe przedsiębiorstwa

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu
dofinansowanego w ramach konkursu:

a) 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż woj.mazowieckie)

b) 5 mln PLN– w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

a) 20 mln EURO – jeżeli projekt obejmuje głównie badanie przemysłowe (więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub,
b) 15 mln EURO – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe (więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln EURO.

POZIOM DOFINANSOWANIA
dla mikro lub małego przedsiębiorcy:

a) 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych
b) 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

dla średniego przedsiębiorcy:

a) 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych
b) 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

ZDOBĄDŹ DOTACJĘ
Więcej szczegółowych informacji o konkursie:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO APLIKOWANIA W RAMACH KONKURSU Z DZIAŁANIA 7.1

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *