Nauka i biznes razem dla natury

Dziś rusza nabór wniosków w konkursie unijnym BIOSTRATEG organizowanym po raz drugi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tym razem do rozdysponowania jest 200 mln zł na projekty z zakresu technologii przyjaznych środowisku, rolnictwa czy leśnictwa.

Czym jest BIOSTRATEG?

To program, który ma na celu podwyższenie pozycji Polski w badaniach naukowych oraz transferze wyników tych badań do gospodarki. W konkursie wspierane będą konsorcja składające się z naukowców i przedsiębiorców pracujących nad innowacyjnymi projektami przynoszącymi korzyści gospodarcze. Program będzie dofinansowywał najlepsze projekty, które dobrze rokują nie tylko w obszarze naukowym, ale przede wszystkim w sferze gospodarczej. BIOSTRATEG ma także zwiększać szanse zespołów badawczych na udział w programie Horyzont 2020.

Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach programu BIOSTRATEG dofinansowanie otrzymają projekty unijne realizowane w obszarach takich jak:

  • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,
  • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,
  • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,
  • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
  • leśnictwo i przemysł drzewny.

Dofinansowanie można będzie pozyskać na działalność badawczą (obejmującą badania podstawowe, przemysłowe i rozwojowe) oraz na przygotowanie do wdrożenia rozwiązania.

Kto może starać się o środki?

Wnioskodawcą może być konsorcjum złożone z minimum trzech podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terenie Polski, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo (MŚP).

Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Wnioski można składać do 24 lipca 2015.

Więcej informacji na stronie NCBiR

 

Autor: Małgorzata Antczak

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *