Nowa ustawa określająca ramy prawne realizacji programów 2014-2020

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, opublikowana została 29 sierpnia 2014 r.

Ustawa zacznie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia.

Czego dotyczy ustawa?

 • sposobów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 • zasad zgodnie, z którymi  wdrażane będą środki polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,
 • rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
 • kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
 • pomocy publicznej,
 • zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
 • systemu wyboru projektów,
 • procedury odwoławczej.

Co nowego w ustawie?

W życie wejdą również całkowicie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020:

 • Proces desygnacji zostaje przeniesiony z poziomu Komisji Europejskiej na państwo członkowskie.
  Oznacza to, iż właściwy minister ds. rozwoju regionalnego będzie potwierdzał, że instytucje wdrażające poszczególne programy operacyjne, spełniają warunki żeby robić to prawidłowo.
 • Wprowadzony zostaje instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Zmianie ulegają zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego, który wspiera realizację programów operacyjnych

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ USTAWY

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *